Wilo pumps
Pump Wilo-Stratos 40/1-12


High efficiency pumps
Pompa o wysokiej sprawności Wilo-Stratos 40/1-12 z regulacją elektroniczną

Nie wymagająca obsługi, bezdławnicowa pompa obiegowa z niskimi kosztami eksploatacyjnymi, do montażu w rurociąg. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych(-10 °C bis +110 °C). Ze zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności dla stałej / zmiennej różnicy ciśnień. Seryjnie z pokrywami izolacji cieplnej.
Seryjnie z:
Obsługą jednym pokrętłem dla:
- wyłączania/ załączania pompy
-wyboru rodzaju regulacji:
dp-c (stała różnica ciśnień)
dp-v (zmienna różnica ciśnień)
dp-T (różnica ciśnień zależna od temperatury) *)
*) za pomocą monitora IR lub LON
- pracy z nastawianiem ręcznym (nastawianiem stałej prędkości obrotowej)
- automatycznej pracy z obniżeniem (samouczącej się wskutek logiki zbiorów rozmytych FUZZY)
- zdalnego nastawiania wartości zadanej/ prędkości obrotowej

Graficzny wyświetlacz pompy odczytywalny z przodu, z możliwością zmiany kierunku wyświetlania dla poziomego i pionowego usytuowania modułu, dla wskazywania:
- stanu pracy
- rodzaju regulacji
- wartości zadanej różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej
- komunikatów o awariach i komunikatów ostrzegawczych.
Silnik synchroniczny z technologią ECM z magnesem trwałym  w rotorze, specjalną, bezczujnikową elektroniką sterującą  i zasilaną jednofazowo przetwornicą częstotliwości. Z bardzo wysoką sprawnością i dużym momentem rozruchowym, wraz z automatyczną funkcją usuwania zablokowania. Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika, świetlna sygnalizacja awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii, automatyczna
praca z obniżeniem na min. prędkość obrotową (samoucząca się), interfejs IR dla bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem obsługi i serwisu Wilo-IR-Monitor. Miejsce do wetknięcia modułów Wilo-IF Stratos. (moduły IF Stratos z interfejsami do systemu automatyzacji w budynkach
GA lub sterowania pompy podwójnej). (wyposażenie dodatkowe: moduły IF Stratos PLR, LON, Ext. Aus, Ext. Min. lub SBM). Korpus pompy z żeliwa z powłoką kataforezową, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wał ze stali chromowej z grafitowymi łożyskami ślizgowymi. Kołnierze kombinowane PN 6/PN10 dla DN 32 do DN 50
Min. i max. granica temperatury:
-10 °C do +110 °C (bez ograniczenia przy temperaturze otoczenia do max. 40 °C).

Dop. temperatura pracy
(-10 °C do +110 °C) : 0 K
Ciśnienie robocze/ znamionowe : /PN10
Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz
Zapotrzebowanie mocy P1 : 0,018..0,29 kW
Stopień ochrony : IP 44
Podłączenia do rur : Rp 1 1/4/ PN10

Nr pozycji Typ Q [l/s] H [m] n [1/min] P2 [W] PN LCC [EUR] 
002030540Stratos 30/1-121,75

More info here >>>


WILO | shop | links |

hosted by www.ekologika.com.pl