Wilo pumps
Pump Wilo-Sub TW5-SE 208 DM


Sanitary pumps
Pompa zatapialna
Wilo-Sub TW5-SE 208 DM

Całkowicie zatapialna, wielostopniowa samo-odpowietrzająca pompa głębinowa z standardowym koszem ssawnym dla instalacji powyżej dna cysterny/zbiornika. Dla przetłaczania czystej wody ze  zbiorników, cystern lub studni przy głębokości zanurzenia do 20 m. Pompa w wykonaniu jednofazowym  kompletna z kablem połączeniowym 20 m lub 15 m (przy TW5 208), skrzynka przełączająca (IP56) z termicznym zabezpieczeniem silnika, przełącznikiem ZAŁ/WYŁ, oraz kablem połączeniowym 1 m z wtyczką z zestykiem ochronnym.  Przy wykonaniu trójfazowym z wolnym końcem kabla. Wraz z liną nośną 20 m lub 15m (przy TW5 208) z polipropylenu.  Wszystkie części stykające się z cieczą odporne na korozję.

Korpus pompy : 1.4301
Korpus silnika : 1.4301
Kosz ssawny : 1.4301
Wirnik/kierownice : Noryl
Wał : 1.4005

Temperatura cieczy
(maks. +35°C) : 0 K
Silnik - pobór mocy (P1) : 1,16 kW
-prędkość obrotowa : 2795 1/min
-uzwojenie : 1~230V/50Hz
-prąd znamionowy : 5,6 A
Stopień ochrony : IP 68
Króciec ciśnieniowy : Rp 1 1/4
Średnica pompy : 127 mm

Nr pozycji Typ Q [l/s] H [m] n [1/min] P2 [kW] PN LCC [EUR] 
004071786TW 5-204 EM28000,73-
004071787TW 5-206 EM  28001,12- 
004071789

More info here >>>


WILO | shop | links |

hosted by www.ekologika.com.pl